You Are Here: Home » Tin game » Thủy Hử 3D – Hồn Biến Tứ Linh

Thủy Hử 3D – Hồn Biến Tứ Linh

1375761644 honbien4 Thủy Hử 3D – Hồn Biến Tứ Linh

Thời gian: Bắt đầu từ 07/08-21/08/2013

Nội dung:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi kích hoạt hồn biến sẽ nhận được phần thưởng.

Kích hoạt Hồn biến Huyền Vũ: 200 Thể lực, 200 vạn bạc, Huy danh tinh đơn 10 vạn *2, phù bảo vệ tư chất *5

Kích hoạt Hồn biến Chu Tước: 300 Thể lực, 300 vạn bạc, Huy danh tinh đơn 10 vạn*3, phù bảo vệ tư chất *10

Kích hoạt Hồn biến Bạch Hổ: 400 Thể lực, 400 vạn bạc, Huy danh tinh đơn 10 vạn*5, phù bảo vệ tư chất *15

Kích hoạt Hồn biến Thanh Long: 500 Thể lực, 500 vạn bạc, Huy danh tinh đơn 10 vạn*10, phù bảo vệ tư chất*20

Người chơi tham gia báo danh tại diễn đàn theo mẫu sau:

Tên nhân vật:
Cấp độ:
Server:
Báo danh Hồn Biến:

Hình ảnh báo danh:

Ví dụ:

Tên nhân vật: KhươngHạo Thiên
Cấp độ: 150
Server: Yến Thanh
Báo danh Hồn Biến: Thanh Long
Hình ảnh báo danh:

1375761644 honbien4 Thủy Hử 3D – Hồn Biến Tứ Linh


Lưu ý:

Bắt buộc hình ảnh báo danh phải là hình ảnh người chơi kích hoạt Hồn Biến trong trận đánh.
Danh sách người chơi sẽ được tổng hợp và phát thưởng chậm nhất sau 3 ngày kể từ thời điểm báo danh.
Các trường hợp báo danh sai tên nhân vật, sai server BQT sẽ không thể gửi phần thưởng tới các bạn.


Báo danh sự kiện Hồn Biến Tứ Linh TẠI ĐÂY

p 89EKCgBk8MZdE Thủy Hử 3D – Hồn Biến Tứ Linh
AOE Pro.

About The Author

Number of Entries : 15224

Leave a Comment

© 2011 Powered By Vkool

Scroll to top